Học bạ Khai Trí của

Your Name

Tại trường tự học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh UAH.eedu.vn

từ ngày 12/02/2021

Quá trình tự học của học viên trên website này được cập nhật bởi Trường tự học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh UAH.eedu.vn kể từ khi học viên trúng tuyển. Hãy xem những nhận xét của các Mentor và bạn bè về quá trình học tập của của học viên tại đây

Thông tin học viên

Website: YourNAME.ename.vn

Tiểu sử: YourName.History.vn

Tài khoản: YourNAME.Khaitri.net

Thành tích: YourNAME.Degree.vn

Danh tiếng: YourNAME.Repute.vn

Quá trình tự học của học viên

Nhập học ngày 12/02/2021. Xem video phỏng vấn xét tuyển TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng email tạo tài khoản trên Khaitri.net để xem)

20.UAH.Lesson.vn - Khóa kiến tập nhập môn kiến trúc (đăng ký ngày 13/2/2021)

20A.UAH.Lesson.vn - mua bài giảng nhập môn kiến trúc (mua ngày 13/2/2021)

20B.UAH.Lesson.vn - Khóa giải đáp nhập môn kiến trúc (đăng ký ngày 13/2/2021)

Thành tích

  • Bạn có thành tích nào đáng tự hào?

Điểm mạnh

  • Điểm mạnh của bạn là gì?

Mục tiêu

  • Bạn đang trau dồi kỹ năng nào?