[Tên khóa học]

20A.UAH.Lesson.vn

Tóm tắt về mục tiêu của khóa học

Thông tin khóa học: 20A.UAH.Lesson.vn

Từ ngày 13/4/2021 đến ngày 23/9/2021

Địa điểm thực tập: Brand.Builder.vn - Team nhà thầu Brand

Mentor hướng dẫn: Name.Architect.vn - Full Name

Quá trình thực tập

[Tên công việc 1]

Nhập nhận xét của nơi thực tập, Mentor, đồng nghiệp về quá trình thực tập của học viên này tại đây kèm theo các hình ảnh và video ghi lại các hoạt động của học viên trong khóa học này

[Tên công việc 2]

Nhập nhận xét của nơi thực tập, Mentor, đồng nghiệp về quá trình thực tập của học viên này tại đây kèm theo các hình ảnh và video ghi lại các hoạt động của học viên trong khóa học này

Nội dung nổi bật

Giới thiệu các dự án hoặc bài tập của học viên tại đây.